ஹதீஸ் அட்டவணை

ஓரிரவு நான் ரஸூல் (ஸல்) அவர்களுடன் தொழுதேன் அப்பொழுதவர்கள் அல் பகரா ஸூராவை ஆரம்பம் செய்தார்கள்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
நான் நபி (ஸல்)அவர்களுடன் ஐவேளை தொழுதிருக்கிறேன். அவர்களின் தொழுகை நடு நிலையாகவே இருந்தது. அவரின் குத்பா நடு நிலையாகவே இருந்தது.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு