عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحْيَانِه».
[صحيح] - [رواه مسلم والبخاري معلقا. للفائدة: التعليق حذف الإسناد]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Bà 'A-ishah - cầu xin Allah hài lòng về bà - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - tụng niệm Allah trong mọi thời gian của Người.
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari ghi với đường lối khẳng định

Giải thích

Ý nghĩa hadith: "Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - tụng niệm Allah" với các hình thức tụng niệm như tasbeeh, tahleel, takbeer, tahmeed và đọc Qur'an; trong đó đọc Qur'an là hình thức tụng niệm tốt nhất. "Trong mọi thời gian của Người" tức Thiên Sứ của Allah tụng niệm Allah trong tất cả mọi lúc, dù Người đang trong tình trạng tiểu hadath (chưa có nước wudu') hay đại hadath (chưa tắm junub). Tuy nhiên, các học giả trừ ra trường hợp đọc Qur'an trong tình trạng junub bởi người trong tình trạng junub không được phép đọc Qur'an trong mọi hoàn cảnh vì một hadith do Ali - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah chỉ cho chúng tôi đọc Qur'an khi chúng tôi không trong tình trạng junub (Hadith do Ahmad, Tirmizdi, Abu Dawood, Ibnu Ma-jah và Annasa-i ghi lại). Và các học giả bất đồng quan điểm đối với người kinh nguyệt và đang trong thời kỳ hậu sản, hai đối tượng này có mang giới luật giống người trong tình trạng junub không? Quan điểm đúng là họ được phép đọc Qur'an thuộc lòng bời vì thời gian của họ khá dài và tình trạng của họ không nằm trong tầm kiểm soát của họ, khác với người trong tình trạng junub. Những người cho phép đọc Qur'an trong mọi hoàn cảnh thì kèm theo điều kiện là không được đọc ở những nơi không thể hiện được sự tôn vinh như các nhà vệ sinh hoặc những nơi dơ bẩn khác.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha Malayalam Telugu Swahili Tamil Mianma Thái Lan Đức Nhật Bản
Xem nội dung bản dịch