عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَمْرو بن حَزْم: «أن لا يَمَسَّ القرآن إلا طَاهر».
[صحيح.] - [رواه مالك والدارمي.]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm thuật lại rằng trong công văn mà Thiên Sứ của Allah viết gửi cho Amru bin Hazm: Không được chạm vào Qur'an trừ người trong sạch.
Sahih (chính xác) - Do Maalik ghi

Giải thích

Ý nghĩa hadith: "Trong công văn mà Thiên Sứ của Allah viết gửi cho Amru bin Hazm" tức Thiên Sứ của Allah đã viết một công văn gửi đến Amru bin Hazm lúc ông ấy đảm nhiệm thẩm phán tại Najran. Thiên Sứ của Allah đã gửi đến ông ấy một công văn chứa đựng nhiều giáo luật như chia tài sản, sadaqah, các vụ việc tôn giáo, ... và nó là một cuốn sách cần đón nhận. "Không được chạm vào Qur'an trừ người trong sạch", chạm ở đây là tiếp xúc trực tiếp bằng tay; dựa theo ý này thì việc tiếp xúc gián tiếp chẳng hạn như mang Qur'an được đựng trong túi hoặc trong va li hoặc lật các trang Qur'an bằng cây que, v.v thì không nằm trong phần cấm. Và Qur'an muốn nói ở đây là những gì mà Qur'an được viết vào chẳng hạn như những miếng gỗ, lá cây, da hay những thứ khác chứ không phải là lời của Qur'an bởi vì lời của Qur'an thì không tiếp xúc được mà chỉ nghe mà thôi. Và "Người trong sạch" ở đây mang bốn hàm ý: thứ nhất, người trong sách mang hàm ý là người Muslim như Allah đã phán: {Quả thật những kẻ thờ đa thần najas (dơ bẩn, ô uế)} [Chương 9 - Attawbah, 28]; thứ hai, người trong sạch mang hàm ý là người sạch sẽ khỏi những thứ najas như lời của Thiên Sứ về loài mèo "quả thật nó không phải là loài najas"; thứ ba, người trong sạch mang hàm ý là người không trong tình trạng junub; và thứ tư, người trong sạch mang hàm ý là người đang có wudu'. Tất cả các ý nghĩa này đều được hiểu trong hadith và cả bốn ý nghĩa đều không có sự vượt trội hơn kém nhau. Do đó, cách tốt nhất là chọn lấy ý nghĩa ở cấp độ thấp nhất, đó là người đang có wudu', như thế chắc chắn hơn và nó tương đồng với luồng quan điểm của đại đa số học giả bao gồm bốn vị Imam lớn, và đây là cách an toàn nhất.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Uyghur Hausa
Xem các bản dịch