Danh mục Hadith

Quả thật điều Halal và Haram đều được trình bày rõ ràng, và giữa chúng có những điều Shubhah (dễ nhầm lẫn giữa Halal và Haram) mà nhiều người không biết. Vì vậy, ai tránh những điều Shubhah thì tôn giáo và danh dự của y sẽ được an toàn, còn ai dính vào những điều Shubhah thì y dính vào điều Haram.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
La dharar (Không hại người không hại mình) wa la dhiraar (và không hại người đã hại mình một cách quá giới hạn cho phép của giáo lý Islam).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Điều gì Ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó, và điều gì Ta bảo các ngươi thì các ngươi hãy thực hiện nó theo khả năng của các ngươi; bởi quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì họ hỏi quá nhiều và thường làm trái lệnh các vị Nabi của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Điều gì làm cho nhóm người này hoang mang? Trong khi họ đã chấp nhận những giáo lý rõ ràng nhưng lại bị sa vào tự diệt khi đối diện với giáo lý mà bản thân không đủ kiến thức để nhận thức.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi được phép sử dụng hai loại xác chết và hai loại máu, hai loại xác chết đó là cá voi và cào cào; còn hai loại máu là gan và lá lách.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Quả thật, Allah yêu thích việc tuân theo điều Ngài giảm nhẹ giống như Ngài yêu thích làm tròn nghĩa vụ đối với việc mà Ngài bắt buộc.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Nếu một trong số các ngươi cảm thấy thứ gì đó trong bụng và nghi ngờ liệu có thứ gì đó xuất ra từ đó hay không, thì người đó không nên rời khỏi Masjid cho đến khi nghe thấy âm thanh hoặc ngửi được mùi.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thưa Thiên Sứ của Allah, Người thấy sao khi có người đến muốn đoạt tài sản của tôi? Người đáp: {Đừng đưa cho y tài sản của anh.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp