Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật điều Halal và Haram đều được trình bày rõ ràng, và giữa chúng có những điều Shubhah (dễ nhầm lẫn giữa Halal và Haram) mà nhiều người không biết. Vì vậy, ai tránh những điều Shubhah thì tôn giáo và danh dự của y sẽ được an toàn, còn ai dính vào những điều Shubhah thì y dính vào điều Haram.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi được phép sử dụng hai loại xác chết và hai loại máu, hai loại xác chết đó là cá voi và cào cào; còn hai loại máu là gan và lá lách.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp