عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قَرابَة أصِلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويُسيئُون إليَّ، وأحْلَمُ عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]

الترجمة الإنجليزية Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported that a man said: "O Messenger of Allah, I have relatives with whom I try to keep the ties of kinship but they sever ties with me; and whom I treat kindly but they treat me badly. I am gentle with them but they are rough with me." The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, replied: "If you are as you say, it is as if you are feeding them hot ashes, and you will have a supporter against them from Allah as long as you continue to do so."
الترجمة الفرنسية Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate qu’un homme a dit : « Ô Messager d’Allah ! J’essaie de maintenir les liens de parenté avec des proches mais ces derniers les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux mais, eux, me font du mal. Je les traite avec gentillesse tandis qu’ils me traitent brutalement. » « Si tu es vraiment tel que tu viens de dire » dit le prophète « c’est comme si tu leur faisais avaler de la cendre brûlante. Tu ne cesseras de trouver en Allah un soutien contre eux tant que tu te conduiras ainsi. »
الترجمة الأسبانية De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que un hombre dijo al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: “¡Oh Mensajero de Allah! Tengo unos parientes a los que otorgo favores y ellos no me corresponden. Les hago el bien, pero me corresponden con el mal. Soy comprensivo con ellos y ellos me ignoran. El Mensajero de Al-lah le dijo: ‘Si lo que dices es así, sería como si les echaras cenizas ardiendo en sus bocas. Y Al-lah no cesará de ayudarte contra ellos, mientras persistas en tus acciones”.
الترجمة الإندونيسية Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai beberapa orang kerabat. Saya menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya dariku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku senantiasa berbuat ramah kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Beliau bersabda, "Seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat demikian."
الترجمة البوسنية Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahovom Poslaniku došao neki čovjek i kazao: „Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu sa kojom održavam rodbinsku vezu, a oni tu vezu kidaju, ja lijepo postupam prema njima, a oni se prema meni loše odnose. Ja s njima blago postupam, a oni prema meni grubo.“ Na to je Allahov Poslanik kazao: „Ako je tako kao što kažeš, to je onda kao da ih hraniš žeravicom i sve dok god budeš tako postupao, neprestano ćeš (protiv njih) imati pomagača od Uzvišenog Allaha.“
الترجمة الروسية Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Один человек сказал: “О Посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их. И я делаю им добро, а они причиняют мне зло. И я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам!” Он сказал: “Поистине, если всё так, как ты сказал, то ты словно наполняешь им рты горячей золой, и будет с тобой от Аллаха помощник против них до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так!”».

حدَّث أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رجلا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلى، وأحلم عليهم ويجهلون علي"، يعني: فماذا أصنع؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك" يعني ناصر، فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل. والمل: الرماد الحار، وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم. وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقا، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليهم، وهو الرابح، وهم الخاسرون.

الترجمة الإنجليزية Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported that a man said to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, that he has relatives with whom he tries to maintain close ties but they sever those ties, and whom he treats well but they treat him badly, and they behave ignorantly and foolishly toward him but he ignores their actions. The Prophet replied that if he is as he says he is then it is as if he is repaying them justly by throwing hot ashes into their mouths, and that a supporter from Allah will always be with him as long as he keeps doing as mentioned. In other words, Allah will grant him victory over them, even if it only occurs in the future. Feeding them hot ashes is a metaphor indicating his victory over them. The person who truly upholds ties with his kin is not the one who repays their kindness with like kindness but is the one who continues to maintain ties with them even when they cut him off and act badly. Such a person is truly the upholder of kinship ties. One has to be patient and expect reward from Allah for bearing the harm of his relatives, neighbors, friends, and any others. This person will continue to receive support from Allah against them and ultimately is the winner while they are the losers. Excerpted from Sharh Riyaad As-Saaliheen by Sheikh Ibn ‘Uthaymeen vol. 3, pp. 613-614.
الترجمة الفرنسية Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme a dit au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) : « J’ai des proches parents avec qui je maintiens les liens de parenté mais eux les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux mais, eux, me font du mal. Je les traite avec gentillesse tandis qu’ils me traitent brutalement. » C’est-à-dire : Que dois-je faire ? Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit : « Si tu es vraiment tel que tu viens de dire, c’est comme si tu leur faisais avaler de la cendre brûlante. Tu ne cesseras pas de trouver en Allah un soutien contre eux tant que tu te conduiras ainsi. » C’est-à-dire : Allah te délivrera d’eux et Il te secourra, même si cela vient plus tard. « Les cendres chaudes » désignent les braises ardentes. « Tu leur enfonces » signifie : Tu leur fais avaler ces cendres en les enfonçant dans leur bouche. Ceci est une allusion afin de signifier que cette personne sera délivré de ces personnes [et qu’Allah le secourra]. Celui qui maintient le lien de parenté n’est pas celui qui simplement agit de même avec [celui qui maintient le lien avec] lui. Plutôt, c’est celui qui maintient le lien de parenté quand bien même les autres auraient rompu avec lui. Le voilà celui qui maintient véritablement le lien de parenté. Par conséquent, l’individu doit impérativement faire preuve de patience face et espérer la récompense d’Allah face aux torts et préjudices de ses proches, ses voisins, ses amis et des autres. Ainsi, il ne cessera pas de trouver en Allah un soutien contre eux et il sera le gagnant et eux les perdants. Qu’Allah nous accorde la réussite, ainsi qu’à vous-mêmes, dans là où se trouve le bien et ce qui est bon en ce bas monde et dans l’au-delà ! Source : Explication du livre : Les jardins des vertueux (Volume : 3 / Page : 613 à 614) [« Charh Riyâd As-Sâlihîn »], de l’éminent savant Ibn ‘Uthaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde !
الترجمة الأسبانية De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que un hombre dijo al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: “¡Oh Mensajero de Allah! Tengo unos parientes a los que otorgo favores y ellos no me corresponden. Les hago el bien, pero me corresponden con el mal. Soy comprensivo con ellos y ellos me ignoran”, ¿qué hago? El Mensajero de Al-lah le dijo: ‘Si lo que dices es así, sería como si les echaras cenizas ardiendo en sus bocas. Y Al-lah no cesará de ayudarte contra ellos, mientras persistas en tus acciones”, esto es, Al-lah te dará la victoria sobre ellos, si no ahora, en el futuro. “Sería como si les echaran cenizas ardiendo en sus bocas”: esto es una forma de de aludir a la persona victoriosa sobre otra. Aquél que mantiene los lazos familiares no es aquél que corresponde los parientes que lo visitan, sino el que los sigue visitando y manteniendo los lazos con ellos aunque estos interrumpen el contacto con él. Por este motivo, el ser humano ha de ser paciente y encomendarse a Al-lah cuando sus parientes, vecinos y amigos le hacen algún daño, ya que Al-lah no cesará de ayudarle contra ellos, mientras persista en sus acciones, así como le otorgará la victoria, y ellos serán los derrotados. ¡Que Al-lah nos asista a todos para realizar el bien y obrar lo correcto en esta vida en en la Otra”. Véase “Sharh riyad as-salihin li Ibn Uzaymin”: 3/613-614.
الترجمة الإندونيسية Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai beberapa orang kerabat. Saya menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya dariku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku senantiasa berbuat ramah kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu diri." Artinya, apa yang harus aku perbuat?" Nabi Shallalahu 'Alaihi wa Salam bersabda, "Seandainya apa yang kau katakan itu benar, maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat demikian." Maksdunya, Penolong. Allah menolongmu terhadap mereka meskipun di masa mendatang. Al-Mallu adalah abu panas. Tusiffuhum artinya menyuapkan abu panas ke dalam mulut mereka. Ini merupakan ungkapan perumpamaan bahwa orang ini mendapatkan pertolongan terhadap mereka. Orang yang menyambung silaturhami bukanlah orang yang membalas dengan sepadan kepada orang yang menyambungnya, tetapi orang yang bersilaturahmi sebenarnya adalah orang yang jika hubungan kekerabatannya diputus, ia menyambungnya. Inilah orang yang benar-benar bersilaturrahmi. Hendaknya manusia sabar dan mengharap pahala dengan adanya tindakan menyakitkan dari kerabatnya, tetangganya, para sahabatnya dan sebagainya. Allah akan senantiasa menolongnya melawan mereka. Dialah orang yang beruntung. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang merugi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan anda semua untuk kebaikan dan kesalehan di dunia dan akhirat. Syarah Riyadhus Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, jilid 3/613-614).
الترجمة البوسنية Ebu Hurejre kazuje da je neki čovjek rekao Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu sa kojom održavam rodbinsku vezu, a oni tu vezu kidaju, ja lijepo postupam prema njima, a oni se prema meni loše odnose. Ja s njima blago postupam, a oni prema meni grubo. Pa šta da radim?” Poslanik mu reče: “Ako je tako kao što kažeš, to je onda kao da ih hraniš žeravicom i sve dok god budeš tako postupao, neprestano ćeš (protiv njih) imati pomagača od Uzvišenog Allaha.”, tj. imat ćeš potporu i Allah će ti dati pobjedu pa makar to bilo kasnije u budućnosti. “kao da ih hraniš žeravicom”, tj. ovo je znak da će ih pobijediti. Ne računa se osobom koja održava rodbinske veze onaj koji samo na posjetu uzvraća posjetom i na dobro uzvraća dobrim, nego je to onaj ko spaja veze sa onima koji sa njim prekidaju te veze. Zato je na čovjeku da se strpi i da se nada nagradi zbog uznemiravanja koje mu dolazi od rodbine, komšija, drugova i sl., jer on ima od Allaha pomagača i on je dobitnik, a oni su gubitnici. Ibn Usejmin, Šerhu rijadis-salihin, 3/613-614.
الترجمة الروسية Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что один человек сказал Пророку (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они порывают их. И я делаю им добро, а они причиняют мне зло. И я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам!» То есть, что мне делать? И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, если всё так, как ты сказал, то ты словно наполняешь им рты горячей золой, и будет с тобой от Аллаха помощник против них до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так!» То есть Аллах поможет тебе против них, пусть даже не сейчас, а в будущем. Упоминание о том, что он как будто набивает им рты горячей золой — указание на то, что Аллах поможет ему против них. По-настоящему поддерживает родственные связи не тот, кто просто отвечает тем же родственникам, которые сами поддерживают связь с ним, а тот, кто поддерживает связь с родственниками, которые, напротив, порывают связи с ним. Именно такой человек по-настоящему поддерживает эти связи. Человек должен терпеливо переносить беспокойство и обиды, наносимые родственниками, соседями, друзьями и другими людьми, и тогда Аллах поможет ему против них, и он окажется в прибыли, а они — в убытке. Да поможет нам Аллах в том, что является благом в этом мире и в мире вечном!
الكلمة المعنى
- أحلم أصبر وأصفح، والحلم: الأناة.
- يجهلون علي يسيئون إلي.
- تسفهم تطعمهم.
- المل الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم.
- ظهير ناصر ومعين.
1: مقابلة الإساءة بالإحسان مظنة رجوع المسيء إلى الحق، كما قال -تعالى-: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم).
2: ما عاقبت من عصا الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
3: امتثال أمر الله سبب عون الله للعبد المؤمن.
4: قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا، وإثم وشدة حساب في الآخرة.
5: ينبغي على المسلم أن يحتسب في عمله الصالح، ولا يقطعه أذى الناس وقطيعتهم عن عادته الطيبة.

كنوز رياض الصالحين، أ.د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة الأولى: 1430هـ. بهجة الناظرين، الشيخ: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن الجوزي. نزهة المتقين، د. مصطفى سعيد الخن، د. مصطفى البغا، محي الدين مستو، علي الشرجبي، محمد أمين لطفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: 1397هـ. شرح رياض الصالحين، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: 1426هـ. رياض الصالحين، د. ماهر بن ياسين الفحل، الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م. صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.