Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi khi ăn một miếng hoặc khi uống một ngụm đều nói Alhamdulillah (để tạ ơn Ngài).}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Này cậu bé, hãy nói Bismillah, hãy ăn bằng tay phải và hãy ăn những gì ở gần phía mình
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Khi ai đó trong các ngươi ăn thì hãy ăn bằng tay phải, và khi uống y hãy uống bằng tay phải, bởi quả thật Shaytan ăn và uống bằng tay trái.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Không ai trong số các ngươi được cầm dương vật của mình bằng tay phải khi đi tiểu, không được dùng tay phải làm vệ sinh sau khi đi vệ sinh, và không được thổi vào chai, ly.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Một người đàn ông ăn cùng Thiên Sứ của Allah ﷺ bằng tay trái. Thiên Sứ của Allah ﷺ nois: {Hãy ăn bằng tay phải.} Người đàn ông đáp: Tôi không thể. Người ﷺ nói: {Vậy ngươi sẽ không có thể.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lệnh cấm rượu đã được ban xuống và rượu được làm từ năm loại: Nho, chà là khô, mật ong, lúa mì và lúa mạch.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Giá như y nói Bismillah là đã đủ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Các ngươi hãy gom lại ăn cùng và nói Bismillah, các ngươi sẽ được ban cho Barakah vào buổi ăn đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thiên Sứ ﷺ của Allah cấm uống nước từ miệng bình chứa hoặc bầu chứa bằng da.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thiên Sứ ﷺ đã cấm gấp miệng bầu chứa nước lại khi uống.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Phần thức ăn của hai người sẽ đủ cho ba người, phần thức ăn của ba người sẽ đủ cho bốn người
عربي tiếng Anh tiếng Urdu