Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, Allah rất hài lòng với một bề tôi sau khi y ăn hoặc uống thì tạ ơn Ngài (nói Alhamdulillah).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lệnh cấm rượu đã được ban xuống và rượu được làm từ năm loại: Nho, chà là khô, mật ong, lúa mì và lúa mạch.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Giá như y nói Bismillah là đã đủ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy gom lại ăn cùng và nói Bismillah, các ngươi sẽ được ban cho Barakah vào buổi ăn đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ ﷺ của Allah cấm uống nước từ miệng bình chứa hoặc bầu chứa bằng da.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ ﷺ đã cấm gấp miệng bầu chứa nước lại khi uống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Phần thức ăn của hai người sẽ đủ cho ba người, phần thức ăn của ba người sẽ đủ cho bốn người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp