உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

உணவு சாப்பிட்டதுவும், அல்லது பானம் அருந்தியதும் அதன் நிமித்தம் தனக்கு நன்றி செலுத்தும் அடியானை அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
சிறுவனே! நீ அல்லாஹ்வின் பெயரைக் கூறி, உனது வலது கரத்தால், உனக்கு முன்னால் இருப்பதை சாப்பிடு.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்ணும் போது வலக்கரத்தால் உண்ணட்டும்; பருகும் போது வலக்கரத்தால் பருகட்டும். ஏனெனில், ஷைத்தான் இடக்கரத்தால்தான் உண்கிறான்; இடக்கரத்தால்தான் பருகுகிறான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது