Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết về các đại tội nghiêm trọng không?
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Những đại trọng tội là: Shirk với Allah, bất hiếu với cha mẹ, giết người và thề Ghamus.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Hãy tránh xa bảy điều hủy diệt
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Khi hai người Muslim chạm trán với nhau bằng kiếm của họ thì kẻ xác nhân và người bị giết đều sẽ ở trong Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Hình ảnh về một người bạn đồng hành tốt và một người bạn đồng hành xấu giống như hình ảnh của một người mang xạ hương và một người thợ rèn
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Không một linh hồn nào bị giết hại một cách bất công, tuy điều đó đã xảy ra đối với thế hệ con cháu đầu tiên của Adam, y đã nhận sự bảo đảm cho việc đền tội của mình. Vì y là kẻ đầu tiên mở ra con giết chóc.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta sẽ được an toàn ngoại trừ những người tuyên bố công khai
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Chuông là dụng cụ âm nhạc của Shaytan.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thưa Thiên Sứ của Allah, Người thấy sao khi có người đến muốn đoạt tài sản của tôi? Người đáp: {Đừng đưa cho y tài sản của anh.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu