عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن تَلْبِيَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، والخير بيديك، وَالرَّغْبَاءُ إليك والعمل».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Mula kay Abdillah ibn Umar -Malugod sa kanila ang dakilang Allah-: ((Ang Talbiyah (pagganap, pagtalima) ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Labbayka Allahumma labbayk, Labbayka la shareeka laka labbayk, Innalhamda wan ni'mata laka wal mulk, la shareeka lak)). At sabi niya: At dinagdagan siya ni Abdullah Ibn Umar: ((Labbayka labbayka wa sa'ddayk, wal khairu biyadik, war ragbau ilayka wal amal)).
Tumpak. - Napagkaisahan ang katumpakan.

Ang pagpapaliwanag

Ipinaliwanag ni Abdullah Ibn Umar -Malugod si Allah sa kanila- na ang paraan o sistema ng Talbiyah ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- sa hajj at umrah, Labbayka Allahumma labbayk, Labbayka la shareeka laka labbayk. Iyon ay bilang pagtugon sa panawagan ng dakilang Allah sa kanyang mga alipin para magsagawa ng hajj at umrah, at pagiging totoo sa kanya, at pagmalapit sa kanya, at pag-ako sa pag-puri sa kanya, at sa kanyang mga grasya, at bilang panarili sa kanya, at kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilalang na wala siyang katambal, at si Abdullahh Ibn Umar ay kanyang dinagdagan ang talbiah na iyon; bilang pagpapatibay: Labbayka Wa Sa'dayk, Wal Khairu Bi yadik War Ragbau Ilayka Wal Amal, ang sukdulan ng "Amal" o ang gawain sa dakilang Allah ay ang pagsadya at pag-gantimpala.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Indian Sinhala Uyghur Kurdish Hausa Portuges
Paglalahad ng mga salin