Kategori

Daftar Hadis

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan pada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah -Ta'ālā- mengangkat derajatnya.
عربي Inggris Prancis
Allah -Ta'ālā- berfirman, “Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan dinafkahi.”
عربي Inggris Prancis
Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan ada dua malaikat turun (ke bumi). Maka salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti (yang baik) kepada orang yang bersedekah." Sedang malaikat yang satunya lagi mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah kehancuran pada orang yang menahan hartanya (kikir)."
عربي Inggris Prancis
Bukankah Allah telah memberi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah dan di setiap tahlil ada sedekah.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang menyedekahkan sesuatu sebesar biji kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengurus pahala sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang dari kalian mengurus anak kudanya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung
عربي Inggris Prancis
Berlindunglah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma.
عربي Inggris Prancis
Amalan itu ada enam macam, sedangkan manusia ada empat macam. Enam amalan tersebut yaitu: dua amal yang memastikan, amalan yang dibalas semisal, satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat, dan satu kebaikan dibalas tujuh ratus kali lipat
عربي Inggris Prancis
Seorang bendahara muslim yang terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan utuh dan penuh dengan senang hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintahkan untuk diberi, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah.
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka
عربي Inggris Prancis
Sedekah yang paling utama adalah memberikan naungan kemah di jalan Allah, memberikan pelayan di jalan Allah, atau memberikan unta betina yang sudah layak dibuahi pejantan di jalan Allah.
عربي Inggris Prancis
Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang bersedekah dan tangan di bawah adalah orang yang meminta.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya hartanya ialah yang telah dia gunakan dan harta ahli warisnya ialah yang dia tinggalkan.
عربي Inggris Prancis
Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada dua orang: Orang yang Allah ‎anugerahkan baginya harta, lalu ia infakkan di jalan kebenaran, ‎dan orang yang Allah karuniakan hikmah (ilmu yang berdasarkan Al-Qur`ān ‎dan Sunnah), lalu ia memutuskan perkara/mengadili dengannya dan ‎mengajarkannya.‎
عربي Inggris Prancis
Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, "Kamu bersedekah pada saat kamu sehat, saat kamu kikir, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian', padahal harta itu telah (berpindah) menjadi hak si fulan (ahli waris)".
عربي Inggris Prancis
Bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan bagimu apa yang telah engkau ambil, wahai Ma'in.
عربي Inggris Prancis
Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong!
عربي Inggris Prancis
"Apa yang tersisa darinya?” maksudnya: kambing. (‘Aisyah) menjawab, “Tidak ada yang tersisa kecuali bagian pundaknya.” Beliau berkata, “Masih tersisa semuanya selain bagian pundaknya.”
عربي Inggris Prancis
Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu
عربي Inggris Prancis
Berinfaklah, berilah atau curahkanlah, janganlah engkau menghitungnya sehingga Allah akan menghitung (rezeki) untukmu, dan janganlah engkau menyimpannya sehingga Allah menyimpan (rezeki) untukmu.
عربي Inggris Prancis
Perumpamaan orang kikir dan orang yang suka bersedekah itu adalah seperti dua orang yang memakai baju besi yang menutupi dari dada hingga tulang lehernya.
عربي Inggris Prancis
Ketika kami dalam satu perjalanan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba-tiba muncul seseorang yang mengendarai untanya.
عربي Inggris Prancis
Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan kekayaan. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (peminta). Hendaknya seorang dari kalian mendahulukan orang yang menjadi tanggungannya.
عربي Inggris Prancis
Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) untung. Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) untung. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Aku sarankan kamu agar membagikannya kepada para kerabatmu!
عربي Inggris Prancis
Tatkala seorang laki-laki berjalan di padang pasir yang luas, ia mendengar suara dari arah segumpal awan
عربي Inggris Prancis
Sungguh, aku akan menyedekahkan satu sedekah. Lantas ia keluar membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri
عربي Inggris Prancis
Dengan unta inilah maka kamu akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta yang sudah dikekang pada hari kiamat
عربي Inggris Prancis