Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Hãy làm thẳng hàng của các ngươi. Bởi quả thật việc sắp xếp thẳng hàng là một phần cho lễ nguyện được hoàn hảo và đúng đắn
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu hai người là dân địa phương là Ta đã đánh hai người một trận vì đã lớn tiếng trong Masjid của Thiên Sứ của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong khi mọi người đang hành lễ fajr tại Qubaa' bỗng nhiên có một người đàn ông đã đến gặp họ và nói : Qủa thật Thiên Sứ Muhammad đã nhận được Lời Mặc khải câu kinh Qur'an trong đêm hôm trước, và Người đã được lệnh phải hướng về Ka'bah, vì vậy các ngươi cũng nên hướng về phía đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông dân sa mạc đã đi tiểu vào một vách tường của Masjid
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Dòng tộc Salamah, nhà cửa của các ngươi sẽ được ghi lại vết tích của các ngươi, nhà cửa của các ngươi sẽ được ghi lại vết tích của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta xin Ngươi hãy làm chứng cho Ta,và Ta xin thề với Ngươi bởi Đấng Allah rằng là Ta có ngâm thơ trong Thánh đường,Có phải Ngươi đã nghe thiên sứ Muhammad nói rằng:<>? và Abu Huoiroh đáp lại:Thưa Allah! Đúng là như vậy
عربي tiếng Anh tiếng Pháp