Kategori

Daftar Hadis

Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah! Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid.
عربي Inggris Prancis
Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba saleh atau orang saleh di kalangan mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya, dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah.
عربي Inggris Prancis
Luruskanlah saf-saf kalian! Karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan, serta bershalawatlah kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai padaku di mana saja kalian berada.
عربي Inggris Prancis
Siapa melewati masjid-masjid kami, atau pasar-‎pasar kami dengan membawa panah maka hendaklah ia ‎memegangnya erat-erat dan menjaga ujungnya, agar tidak melukai seorang ‎muslimpun.‎
عربي Inggris Prancis
Seandainya kalian berdua dari penduduk negeri ini, pasti kalian berdua sudah aku sakiti karena kalian meninggikan suara di masjid Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-!
عربي Inggris Prancis
Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan dan kafaratnya (penghapus dosanya) adalah menimbunnya.
عربي Inggris Prancis
Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid-masjid.
عربي Inggris Prancis
Manakala orang-orang berada di Qubā` dalam salat subuh tiba-tiba seseorang datang, lalu ia berkata, "Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah diturunkan pada beliau suatu ayat Al-Qur'ān di malam ini, dan beliau diperintahkan menghadap Kiblat, maka menghadaplah kalian ke arah Kiblat!"
عربي Inggris Prancis
Seorang Arab Badui datang lalu kencing di salah satu sudut masjid
عربي Inggris Prancis
Hendaknya kalian meluruskan saf kalian (ketika salat) atau Allah akan menimpakan perselisihan di antara kalian.
عربي Inggris Prancis
Bani Salamah, tetaplah di tempat tinggal kalian, langkah-langkah kalian dicatat!
عربي Inggris Prancis
Dibentangkan kepadaku amal-amal umatku. Yang baik dan buruk. Aku dapati pada kebaikan amal mereka menyingkirkan gangguan dari jalan, dan aku dapati dari keburukan amal mereka, dahak di masjid yang tidak ditimbun (dibersihkan).
عربي Inggris Prancis
Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasarnya.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak sedikit pun ada kencing dan kotoran. Masjid-masjid itu hanya untuk zikir (mengingat) Allah -Ta'ālā- dan membaca Al-Qur`ān."
عربي Inggris Prancis
Ada seseorang yang mencari barang yang hilang di masjid. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menunjukkanku kepada unta merah?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Semoga engkau tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun hanya untuk tujuannya ia dibangun (ibadah)."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan supaya dibersihkan.
عربي Inggris Prancis
Aku memintamu atas nama Allah, bukankah engkau telah mendengarkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Jawablah untukku, ya Allah bantulah ia dengan Ruh al-Qudus.” Abu Hurairah lalu menjawab, “Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya)."
عربي Inggris Prancis
Siapa yang mendengar seseorang mencari (mengumumkan) barang hilang di masjid, hendaklah ia mendoakan, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal seperti ini."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila kalian melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu." Dan apabila kalian melihat orang mengumumkan kehilangan untanya di masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu."
عربي Inggris Prancis
Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, sesungguhnya mereka berada di hari raya. Hari-hari tersebut adalah hari Mina
عربي Inggris Prancis
Tidak akan terjadi hari kimat hingga manusia berbanga-bangga dengan (kemegahan) masjid.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim pasukan berkuda ke arah Najed. Lalu pasukan ini datang membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah, bernama Ṡumāmah bin Uṡāl, pemimpin penduduk Yamāmah. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid.
عربي Inggris Prancis
Janganlah hukum hudud dilakukan di masjid, dan jangan pula melakukan kisas di dalamnya
عربي Inggris Prancis
Sa'ad terluka pada hari perang Khandaq. Ia dipanah oleh seorang lelaki Quraisy yang dikenal dengan nama Ḥibbān bin Al-'Ariqah, dia memanahnya tepat mengenai urat nadi besarnya di tengah lengan. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendirikan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat.
عربي Inggris Prancis
Dia mendatangiku lalu bercerita di sisiku. Ia berkata, "Tidaklah dia duduk di majelisku melainkan mengatakan, "Yaum al-Wisyāḥ (peristiwa selempang) merupakan salah satu keajaiban Rabb kami... Ketahuilah dia datang dari negeri kafir yang telah menyelamatkanku."
عربي Inggris Prancis