Daftar Hadis

Peliharalah Al-Qur`ān ini, sebab demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh Al-Qur`ān itu lebih mudah lepasnya dibanding unta dari ikatannya.
عربي Inggris Prancis
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`ān dan mengajarkannya.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan! Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu telah cukup (sebagai penjaga) baginya.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur`ān), maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat.
عربي Inggris Prancis
Perumpamaan Mukmin yang membaca Al-Qur`ān seperti buah utrujah (sejenis jeruk), aromanya harum dan rasanya enak.
عربي Inggris Prancis
Siapa hafal sepuluh ayat dari awal surah Al-Kahfi, niscaya dia dilindungi dari Dajal
عربي Inggris Prancis
Siapa yang tidak memperindah suaranya membaca Al-Qur`ān, maka bukan termasuk golongan kami.
عربي Inggris Prancis
Maukah engkau aku ajarkan surah yang paling agung di dalam Al-Qur`ān?
عربي Inggris Prancis
Orang yang membaca Al-Qur`ān dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur`ān dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua pahala.
عربي Inggris Prancis
Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya? Yaitu, Qul A'ūżu Birabbil Falaq dan Qul A'ūżu Birabbinnās.
عربي Inggris Prancis
Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada dua orang: Orang yang Allah ‎anugerahkan baginya harta, lalu ia infakkan di jalan kebenaran, ‎dan orang yang Allah karuniakan hikmah (ilmu yang berdasarkan Al-Qur`ān ‎dan Sunnah), lalu ia memutuskan perkara/mengadili dengannya dan ‎mengajarkannya.‎
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan sariyah (perang yang tidak diikuti Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-). Sahabat ini senantiasa mengimami salat pasukannya dan mengakhiri bacaannya dengan (surah) Qul Huwallāhu Aḥad.
عربي Inggris Prancis
Ketika Jibril -'alaihi as-salām- sedang duduk di sisi Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia mendengar bunyi dari atasnya
عربي Inggris Prancis
Seseorang tengah membaca surah Al-Kahfi sedang di dekatnya terdapat kuda yang diikat dengan dua tali.
عربي Inggris Prancis
Sungguh engkau telah diberi satu seruling (suara indah) dari seruling-seruling (suara-suara indah) keluarga Dawud.
عربي Inggris Prancis
Di antara kandungan Al-Qur`ān ada surah berjumlah 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi seseorang hingga dosanya diampuni
عربي Inggris Prancis
Pada hari kiamat, Al-Qur`ān akan didatangkan dan juga para ahli Al-Qur`ān, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini (Al-Qur`ān) beberapa kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lain
عربي Inggris Prancis
Seburuk-buruk perilaku seseorang adalah bila ia mengatakan, "Aku lupa ayat ini dan ini." Sungguh, ia telah dijadikan lupa. Ulang-ulangilah Al-Qur`ān karena sesungguhnya Al-Qur`ān itu lebih mudah lepas dari dada orang-orang dibandingkan unta (dari ikatannya).
عربي Inggris Prancis
Bacalah Al-Qur`ān, karena nanti pada hari Kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya.
عربي Inggris Prancis
Bacalah Al-Qur`ān, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya
عربي Inggris Prancis