Podkategorije

Lista hadisa

"Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjive stvari upast će u haram..."
عربي Engleski Francuski
"Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom Uzvišenim, bez ijednog grijeha."
عربي Engleski Francuski
"Čudan li je primjer vjernika! Svako stanje u kojem se nađe je dobro za njega, a to nije slučaj ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost on se na njoj zahvali, pa zato biva nagrađen, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi pa i za to bude nagrađen."
عربي Engleski Francuski
"Budi na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik u prolazu."
عربي Engleski Francuski
"Ne zavidite jedan drugom, ne podižite cijenu robe (ne želeći je kupiti) jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa (ne svađajte se), ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi robovi, budite prava braća."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se boji - ići će na početku noći, a ko krene na početku noći dospjeće do staništa. Božija roba je skupocjena, Božija roba je Džennet."
عربي Engleski Francuski
„Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su od većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“
عربي Engleski Francuski
"Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali i ne biste se u posteljama naslađivali svojim ženama, nego biste izlazili na visoravni i skrušeno se Allahu molili."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao: "Vi, zaista, radite poslove koji su u vašim očima (po vašem mišljenju) tanji od dlake, a mi smo ih u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali pogubnim grijesima."
عربي Engleski Francuski
„Ako Allah, Uzvišeni, želi Svome robu hajr, onda mu požuri sa njegovim kaznama na ovome svijetu. A ako Allah, Uzvišeni, želi Svome robu zlo, onda mu odgodi kaznu za njegove grijehe, kako bi je u potpunosti iskusio na Ahiretu.“
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Gledajte u onoga koji je niži od vas (slabijeg materijalnog stanja), a ne gledajte u onoga koji je iznad vas. Najprije ćete tako izbjeći omalovažavnje Allahove blagodati prema vama.'"
عربي Engleski Francuski
"Ovo je čovjek, a ovo je čovjekova smrt (edžel). I dok je on u tom stanju, dođe mu (ova) bliža (smrt)."
عربي Engleski Francuski
"Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu, na što mu je on odgovorio: 'Obori pogled!’" (Muslim)
عربي Engleski Francuski