Kategori

Daftar Hadis

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas
عربي Inggris Urdu
Bersuci itu separuh dari iman. Ucapan "alḥamdulillāh" memenuhi timbangan, ucapan "subḥānallāhi wal-ḥamdulillāh" memenuhi antara langit dan bumi
عربي Inggris Urdu
Katakan kepadaku sebuah ucapan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada siapa pun selainmu." Beliau bersabda, "Katakanlah: Aku beriman kepada Allah. Kemudian iskamahlah
عربي Inggris Urdu
Cobaan akan senantiasa menimpa orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan terhadap jiwa, anak dan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah (meninggal) dalam keadaan tidak memiliki dosa.
عربي Inggris Urdu
Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguh, seluruh urusannya adalah kebaikan. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin
عربي Inggris Urdu
Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir.‎
عربي Inggris Urdu
Janganlah saling mendengki, saling meninggikan harga lelang tidak untuk membeli, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian kalian menjual (merecoki) jual beli yang lain, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara!
عربي Inggris Urdu
Siapa yang takut, hendaknya ia berjalan di awal malam. Siapa yang berjalan di awal malam, niscaya dia sampai tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga
عربي Inggris Urdu
Dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang."
عربي Inggris Urdu
Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai seseorang melewati kuburan orang lain lalu berkata, 'Duhai, sekiranya aku berada pada posisinya.'
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih lembut dari rambut dalam pandangan kalian, sedangkan kami menganggap itu bagian dari dosa-dosa besar pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
عربي Inggris Urdu
Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Dia segerakan balasan dosanya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya, Dia tahan balasan dosa hamba-Nya hingga dibalas-Nya (sekaligus) pada hari kiamat.
عربي Inggris Urdu
Pandanglah orang yang berada di bawah kalian (dalam urusan dunia), dan janganlah kalian memandang orang yang ada di atas kalian. Itu lebih layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian
عربي Inggris Urdu
Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membuat beberapa garis (di tanah), lalu bersabda, "Garis ini adalah manusia dan garis ini adalah ajalnya. Ketika orang itu sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek (ajal)."
عربي Inggris Urdu
Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang melihat secara tiba-tiba (tidak sengaja). Beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu!"
عربي Inggris Urdu