Kategori

Daftar Hadis

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal samar yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Namun, Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara yang haram.
عربي Inggris Prancis
Bersuci Merupakan Setengah Iman
عربي Inggris Spanyol
Cobaan akan senantiasa menimpa orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan terhadap jiwa, anak dan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah (meninggal) dalam keadaan tidak memiliki dosa.
عربي Inggris Prancis
Sangat mengagumkan sekali keadaan orang Mukmin itu. Semua keadaannya itu merupakan kebaikan baginya, dan yang demikian itu berlaku hanya bagi orang Mukmin. Apabila dia mendapatkan kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa oleh kesulitan (musibah), ia pun bersabar dan hal ini pun merupakan kebaikan baginya.
عربي Inggris Prancis
Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir.‎
عربي Inggris Prancis
Janganlah saling mendengki, saling meninggikan harga lelang tidak untuk membeli, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian kalian menjual (merecoki) jual beli yang lain, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara!
عربي Inggris Prancis
Siapa yang takut, hendaknya ia berjalan di awal malam. Siapa yang berjalan di awal malam, niscaya dia sampai tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga
عربي Inggris Prancis
Dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang."
عربي Inggris Prancis
Demi Allah! Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian juga tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri di atas kasur, dan kalian pasti akan keluar menuju tanah-tanah lapang dengan suara keras memohon kepada Allah -Ta'ālā-.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih lembut dari rambut dalam pandangan kalian, sedangkan kami menganggap itu bagian dari dosa-dosa besar pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
عربي Inggris Prancis
Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Dia segerakan balasan dosanya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya, Dia tahan balasan dosa hamba-Nya hingga dibalas-Nya (sekaligus) pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Pandanglah orang yang berada di bawah kalian (dalam urusan dunia), dan janganlah kalian memandang orang yang ada di atas kalian. Itu lebih layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membuat beberapa garis (di tanah), lalu bersabda, "Garis ini adalah manusia dan garis ini adalah ajalnya. Ketika orang itu sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek (ajal)."
عربي Inggris Prancis
Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang melihat secara tiba-tiba (tidak sengaja). Beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu!"
عربي Inggris Prancis