உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

ஹலாலும் (ஆகுமானவை) தெளிவானது. ஹராமும் (தடை செய்யப்பட்டவைகள்) தெளிவானது. இவ்விரண்டிற்குமிடையே (இவை ஹலாலானவையா?, அல்லது ஹராமானவையா? என்ற) சந்தேகத்திற்கிடமான விடயங்களுமுண்டு. அவற்றை மக்களில் அதிகமானோர் அறியாதிருக்கின்றனர். சந்தேகத்திற்கிடமானவற்றைத் தவிர்ந்து கொண்டவர் தனது மார்க்கத்திற்கும், மானத்திற்கும் பாதுகாப்பு எடுத்துக் கொண்டுவிட்டார். அதில் விழுந்தவர் ஹராத்தில் விழுந்து விட்டவராவார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
சுத்தம் ஈமானின் பாதியாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
தங்களுக்குப்பிறகு இஸ்லாத்தைப்பற்றி எவரிடமும் கேட்டகக் தேவையில்லாத அளவு எனக்கு இஸ்லாத்தைப்பற்றிக் கூறுங்கள் எனக் கேட்டேன் அதற்கு நபியவர்கள்: அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கைக் கொண்டேன் எனக் கூறி அதிலேயே உறுதியாக நிலைத்திருப்பீராக எனக் கூறினார்கள்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஒருவர் மற்றொரு மனிதரின் மண்ணறையை (கப்ரை)க் கடந்து செல்லும்போது, 'அந்தோ! நான் இவரின் இடத்தில் (மண்ணறைக்குள்) இருக்கக் கூடாதா?' என்று (ஏக்கத்துடன்) சொல்லும் காலம் வராத வரை மறுமை நாள் வராது
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
என்று கூறினார்கள். நீங்கள் அவர்களைத் தண்டிப்பது அவர்களின் குற்றங்களுக்கு சமமாக இருந்தால், அது நீதியாக அமைந்துவிடும் அதனால் உமக்கே அவர்களுக்கோ எவ்விதக்குற்றமுமில்லை, நீ அவர்களை தண்டிப்பது அவர்களின் குற்றத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், உமக்குக் கிடைக்கும் வெகுமதிகள் சில உம்மிடமிருந்து எடுத்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.' உடனே அந்த மனிதன் நபியவர்களை விட்டு விலகி, சத்தமாக அழ ஆரம்பித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம்) அவர்கள அவரை நோக்கி : 'அல்லாஹ் தனது வேதத்தில் கூறியதை நீங்கள் படிக்க விலலையா? எனக்கேட்டுவிட்டு 'மறுமை நாளில் நாம் நீதியான தராசுகளையே நாம் ஏற்படுத்துவோம்.எனவே எந்த ஆத்மாவும் சிறிதளவும் அநியாயம் செய்யப்படமாட்டாது. வசனம் (21:47) உடனே அந்த மனிதர் 'அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக, அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் அவர்களை விட்டு பிரிந்துவிடுவதை விட தவிர வேறு எதுவும் நன்மையான காரியமாக நான் காணவில்லை என்று கூறிவிட்டு, அவர்கள் அனைவரும் சுதந்திரவான்கள் என்பதற்கு சாட்சியாக இருங்கள்.' என்று கூறினார்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு