Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Imani iko zaidi ya sehemu sabini au zaidi ya sehemu sitini
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Mwenye kuona miongoni mwenu jambo baya basi alibadilishe kwa mkono wake
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Atakayefanya mema katika uislamu hatoadhibiwa kwa yale aliyoyafanya zama za ujinga
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Na hakuna Nabii aliyetumwa na Mwenyezi Mungu katika umma wowote kabla yangu, isipokuwa anakuwa katika umma wake na watu wake wapendwa na watu wanaoyachukua mafundisho yake na wanafuata amri yake, kisha wanakuja kutofautiana baada yao watu wanaowafuata, wanazungumza yale wasiyoyafanya, na wanafanya ambayo hawakuamrishwa
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa