زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ايمان هفتاد و اندی یا شصت و اندی بخش است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر یک از شما منکری را دید، باید آن را تغییر دهد.
عربي انگلیسی اسپانیایی
کسی که اسلامش نیکو شود، برای آنچه در جاهلیت مرتکب شده مؤاخذه نمی شود.
عربي انگلیسی اسپانیایی
هر پيامبری که الله متعال در امت های پيش از من مبعوث نموده، ياران مخلص و اصحابی داشته که راه و روش او را در پيش می گرفتند و از دستورهای او پيروی می کردند؛ و سپس نسل هايی جانشين آنها شدند که به آنچه می گفتند، عمل نمی کردند و کارهايی انجام می دادند که به آن امر نشده بودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مسلمان كسی است كه ساير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر كسی است كه از آنچه الله منع كرده، دوری نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی