Podkategorije

Lista hadisa

Brinite se i čuvajte ovaj Kur'an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže...
عربي Engleski Francuski
"Najbolji među vama su oni koji Kur'an nauče i njemu druge podučavaju."
عربي Engleski Francuski
"Ko prouči jedno slovo iz Kur'ana imat će za to dobro djelo, a za dobro djelo dobit će se deseterostruka nagrada. Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, nego, elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo."
عربي Engleski Francuski
“Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudže – miris joj je lijep, a i okus prijatan...”
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur'an."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko vješto uči Kur'an, će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade."
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno zaviditi osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koga on troši na raznorazne načine čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom znanju i druge njemu podučava.
عربي Engleski Francuski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."
عربي Engleski Francuski
„Na Sudnjem danu će se dovesti Kur'an i onaj ko se sa njim družio i radio po njemu. Predvodiće ga sure el-Bekara i Alu Imran i zagovarat će se za njega.“
عربي Engleski Francuski
"Zaista, Allah Kur'anom uzdiže neke ljude, a spušta druge."
عربي Engleski Francuski
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘O kako je ružno da neko kaže: ‘Zaboravio sam taj i taj ajet’, samo je Allah učinio da ga zaboravi. Ponavljajte Kur’an jer se od zaboravlja brže nego što odvezane deve odbjegnu.’”
عربي Engleski Francuski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."
عربي Engleski Francuski