Alt Kategoriler

Hadislerin Listesi

Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması daha hızlıdır.
عربي İngilizce Fransızca
''Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir.''
عربي İngilizce Fransızca
“Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır. Her bir hasene için ise, on misli sevap vardır.
عربي İngilizce Fransızca
Kuran okuyan Mü’min turunçgiller gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir.
عربي İngilizce Fransızca
Kim Kur'ân'ı teganni ederek (güzel sesle okumaya gayret etmezse) bizden değildir.
عربي İngilizce Fransızca
«Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.»
عربي İngilizce Fransızca
?Her zaman Kur’an okuyan kimseye: Oku ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun son ayete kadardır.» denilecektir
عربي İngilizce Fransızca
«Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir: Biri, Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.»
عربي İngilizce Fransızca
''Sana Dâvud -Aleyhisselam-'ın nağme­lerinden (okuyuşundan) bir nağme verilmiştir.''
عربي İngilizce Fransızca
««Kıyamet gününde Kur’an ve dünyada ona göre davranan Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler.»
عربي İngilizce Fransızca
«Allah bu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır.»
عربي İngilizce Fransızca
"Kur'ân'ı okuyunuz. zira O, kıyâmet günü okuyan kimseler için şefaatçi olarak gelir."
عربي İngilizce Fransızca