+ -

عن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما مرفوعًا: «إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمامُ على حال، فلْيصنعْ كما يصنع الإمامُ».
[صحيح] - [رواه الترمذي]
المزيــد ...

అలీ బిన్ అబూ తాలిబ్ మరియు ముఆజ్ బిన్ జబల్ రదియల్లాహు అన్హుమా మర్ఫూ ఉల్లేఖనం:మీలో ఒకరు నమాజు కు వచ్చినప్పుడు, ఇమామ్ నమాజు యొక్క ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు అప్పుడు అతను ఇమాము చేస్తున్న దాన్ని అనుసరించవలసి ఉంటుంది.
దృఢమైనది - దాన్ని తిర్మిజీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మీరు నమాజుకు వచ్చినప్పుడు నమాజులో ఖియామ్,రుకూ,సజ్దా మరియూ కుఊద్ లో నుంచి ఇమామ్ ను ఏ స్థితిలో పొందితే అదే స్థితిలో కలుసుకోవాలి,ఇమామ్ లేచే వరకు వేచిచూడకూడదు,కొంతమంది అజ్ఞానులు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఉర్దూ స్పానిష్ ఇండోనేషియన్ ఉయ్ఘర్ బెంగాలీ ఫ్రెంచ్ టర్కిష్ రష్యన్ బోస్నియన్ సింహళ హిందీ చైనీస్ పర్షియన్ వియత్నమీస్ టాగలాగ్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఇమామ్ తో పాటు నమాజులో చేరేవాడికి ఏ భాగం దొరికితే ఆ భాగంలో రుకూ,సజ్దా మరియు కుఊద్ అనే తేడా చూపకుండా కలిసిపోవాలని ఇస్లాం ధర్మశాసనాలు సూచిస్తున్నాయి.
  2. నిశ్చయంగా నమాజులో ఇమామ్ రుకూ చేస్తున్నప్పుడు అతనితోపాటు ఆ రుకూలో చేరితే అతను ఆ పూర్తి రకాతును పొందినట్లుగా అర్ధం, ఇతర హదీసుల్లో దీనిని రూఢీ పరిచే ప్రామాణిక ఆధారాలు ఉన్నాయి.