عن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمامُ على حال، فلْيصنعْ كما يصنع الإمامُ».
[صحيح.] - [رواه الترمذي.]
المزيــد ...

అలీ బిన్ అబూ తాలిబ్ మరియు ముఆజ్ బిన్ జబల్ రదియల్లాహు అన్హుమా మర్ఫూ ఉల్లేఖనం:మీలో ఒకరు నమాజు కు వచ్చినప్పుడు, ఇమామ్ నమాజు యొక్క ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు అప్పుడు అతను ఇమాము చేస్తున్న దాన్ని అనుసరించవలసి ఉంటుంది.
దృఢమైనది - దాన్ని తిర్మిజీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మీరు నమాజుకు వచ్చినప్పుడు నమాజులో ఖియామ్,రుకూ,సజ్దా మరియూ కుఊద్ లో నుంచి ఇమామ్ ను ఏ స్థితిలో పొందితే అదే స్థితిలో కలుసుకోవాలి,ఇమామ్ లేచే వరకు వేచిచూడకూడదు,కొంతమంది అజ్ఞానులు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: ఇమామ్ తో పాటు నమాజులో చేరేవాడికి ఏ భాగం దొరికితే ఆ భాగంలో రుకూ,సజ్దా మరియు కుఊద్ అనే తేడా చూపకుండా కలిసిపోవాలని ఇస్లాం ధర్మశాసనాలు సూచిస్తున్నాయి.
2: నిశ్చయంగా నమాజులో ఇమామ్ రుకూ చేస్తున్నప్పుడు అతనితోపాటు ఆ రుకూలో చేరితే అతను ఆ పూర్తి రకాతును పొందినట్లుగా అర్ధం, ఇతర హదీసుల్లో దీనిని రూఢీ పరిచే ప్రామాణిక ఆధారాలు ఉన్నాయి.