Podkategorije

Lista hadisa

"Kada čovjek spomene Uzvišenog Allaha prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan svojim drugovima kaže: "Nema vam noćas konaka i večere.", a ako uđe ne spominjući Uzvišenog Allaha pri ulasku, šejtan kaže: "Pronašli ste konačište."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!'
عربي Engleski Francuski
Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.
عربي Engleski Francuski
"Riječi slavljenja Allaha, dž.š., čiji se govornik neće kajati iza svakog propisanog namaza."
عربي Engleski Francuski
"Zar neko od vas nije u stanju da svakog dana zaradi hiljadu dobrih djela?" Jedan od prisutnh je upitao: "Kako će zaraditi hiljadu dobrih djela?", "Neka slavi Allaha stotinu puta (riječima: subhanallah), biće mu upisano hiljadu dobrih djela, ili izbrisano hiljadu loših djela.", odgovorio je.
عربي Engleski Francuski
Ko kaže "Subhanallahi ve bihamdihi" (Slavljen je i hvaljen Uzvišeni Allah), posadi mu se datula u Džennetu.
عربي Engleski Francuski
Ko rekne: La ilahe illellahu vallahu ekber (Nema drugog Boga osim Allaha i Allah je najveći), to mu Njegov Gospodar potvrdi.
عربي Engleski Francuski
"Šejtan je kazao: 'Tako mi Tvoga dostojanstva, Gospodaru, ja ću pokušavati da zavedem Tvoje robove sve dok su im duše s tijelima spojene!', a Gospodar je kazao: 'Tako mi Moga dostojanstva i uzvišenosti, Ja ću im opraštati sve dok oprost budu tražili!'"
عربي Engleski Francuski
Ko kaže: 'Od Allaha oprost tražim, osim Koga drugog Boga nema, Živog i Samoopstojećeg Održavatelja i Njemu se kajem.', biće mu oprošteni grijesi, pa čak ako je i pobjegao sa bojnog polja.
عربي Engleski Francuski