Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Bà Maymunah mang đến cho Thiên Sứ của Allah chậu nước để Người tắm Junub, Người đùng bàn tay phải múc nước xối lên bàn tay phải hai lân - hoặc ba lần, sau đó, Người rửa phần kín của Người rồi đánh tay lên nền đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bà Ummu Habibah bị bệnh rong kinh đã bảy năm, bà hỏi Thiên Sứ của Allah về tình trạng đó của bà thì Người bảo bà tắm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ tiểu tiện xuống nguồn nước không chảy rồi sau đó tắm rửa trong nguồn nước đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi không thích ngồi cùng với Thiên sứ những lúc tôi bị Junub (tức là lúc thân thể không được sạch sẽ), Người nói: {Sub ha nol loh, quả thật người Mu'min không hề bị dơ.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thưa Thiên Sứ của Allah, quả thật Allah không ngại ngùng về điều chân lý, vậy người phụ nữ khi mộng tinh có tắm không? Thiên sứ của Allah nói: Nếu như cô ta thấy ướt thì phải tắm nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, trước đây Thiên Sứ của Allah đã tắm nước mà bà Maymunah đã tắm trước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã xối nước cho Thiên Sứ ﷺ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp