Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Mwenye kumtakia Mwenyezi Mungu kheri kwake humpa ufahamu katika dini
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Alitoka Muawiya- Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake- akakuta duara msikitini, akasema: Nini kimewakalisheni? wakasema: tumekaa tunamtaja Mwenyezi Mungu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa