Lista e haditheve

Sadakaja (lëmosha) nuk e pakëson pasurinë. Robit i cili fal, Allahu i shton krenari dhe Ai do ta lartësojë këdo që bëhet modest për hir të Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu i Lartësuar thotë: "O bir i Ademit! Jep, do të të jepet!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Islami është ndërtuar mbi pesë
عربي Anglisht Spanjisht