Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Je, wasikia wito wa swala?" Akasema: Naam, akasema: "Basi ujibu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Swala ya mtu katika jamaa inazidi swala yake sokoni kwake na nyumbani kwake kwa daraja zaidi ya ishirini
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu