หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

มีชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วบอกกับท่านว่า “โอ้ท่านเราะซูลุลลอฮฺเอ๋ย ฉันไม่มีใครนำพาฉันไปมัสยิด เขาจึงขออนุญาตให้ยกเว้นเขาไม่ต้องไปละหมาดที่มัสยิด แล้วก็ละหมาดที่บ้านของเขาแทน ท่านเราะซูลก็อนุญาตให้เขาไม่ต้องมาละหมาดที่มัสยิด เมื่อเขาหันหลังเดินกลับ ท่านเราะซูลก็เรียกเขาและถามเขาว่า “ได้ยินเสียงอะซานไหม?(เมื่อเขาอยู่บ้าน)” เขาตอบว่า ได้ยิน ท่านเราะซูลจึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็จงตอบรับการเรียกร้องเถิด
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส