عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبيِّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- أَنَّهُ قَالَ: «الخَاِزنُ المسلم الأمين الَّذِي يُنْفِذُ ما أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفسُهُ فَيَدْفَعُه إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِين». وفي رواية: «الذي يُعطِي مَا أُمِرَ به».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

Ông Abu Musa Al-Ash'ari thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Người thủ quỹ được xem giống như người làm Sadaqah là người Muslim, ngay chính, luôn thực thi theo đúng theo yêu cầu của nguồn ngân quỹ và y chi thu ngân quỹ để cho đi một cách tốt đẹp.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari ghi lại

Giải thích

Hadith có nghĩa rằng người thủ quỹ được xem như một người trực tiếp làm Sadaqah nếu như người đó tập hợp được bốn điều: Islam, trung thực, thực thi một cách đúng đắn theo yêu cầu chi thu của mục đích nguồn ngân quỹ, và hoạt động bằng sự hăng hái, tử tế và niềm nở. Điều thứ nhất: Người Muslim sẽ tốt hơn người Kafir, bởi lẽ khi một người thủ quỹ là người Kafir thì cho dù y có trung thực, có thực hiện đúng theo yêu cầu của mục đích chi thu thì y vẫn không được ân phước ở cõi Đời Sau, bởi lẽ những người vô đức tin sẽ không được bất kỳ ân phước nào từ các việc làm thiện tốt của họ ở cõi Đời Sau. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và TA (Allah) sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm cho nó thành tro bay tứ tán.} (Chương 25 – Al-Furqan: 23). {Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không có đức tin thì sẽ là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời.} (Chương 2 – Al-Baqarah: 217). Riêng trường hợp ai đó làm điều thiện tốt rồi sau đó vào Islam thì sẽ được ban ân phước cho cả những điều thiện tốt trước Islam. Điều thứ hai: Ngay chính, trung thực tức không gian lận, không lơ là trong việc giữ tiền và không phá hại nguồn ngân quỹ. Điều thứ ba: Thực thi một cách đúng đắn theo yêu cầu chi thu của mục đích nguồn ngân quỹ bởi lẽ trong nhân loại có người thực sự là người trung thực và ngay chính nhưng làm việc cẩu thả qua loa. Điều thứ tư: Hoạt động bằng sự hăng hái, tử tế và niềm nở có nghĩa là không ra vẻ mình là người mang lại điều tốt đẹp đến người được cho hoặc không thể hiện rằng mình là vượt trội hơn người. Nếu một người thủ quỹ tập hợp được bốn điều trên thì y thực sự là người làm Sadaqah. Một thí dụ cho hình ảnh này: Một người đàn ông làm thủ quỹ, y là người Muslim, trung thực, chi thu đúng việc và đúng người và luôn làm việc một cách tử tế, ân cần và niềm nở. Khi được yêu cầu hãy đưa cho người nghèo mười ngàn Riyal thì y sẵn sàng đưa cho người đó đúng theo những thuộc tính mà Thiên Sứ đã nói trong Hadith thì y sẽ được ân phước giống như một người đã bố thí mười ngàn Riyal.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Hausa
Xem các bản dịch