Podkategorije

Lista hadisa

"Ko noću prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekara, to će mu biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je, kada bi osvanuo, govorio: 'Allahumme bike asbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da osvanemo, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo, i Tebi se vraćamo). A kada bi omrkao, rekao bi: Allahumme bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nušur (Allahu, Ti daješ da omrknemo, Ti daješ da živimo, Ti daješ da umiremo i Tebi se vraćamo)."
عربي Engleski Francuski
"Najbolji istigfar je da rob kaže: 'Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene 'abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike 'alejje ve ebu'u bi zenbii fagfirlii, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente! – Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema Boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe.'“
عربي Engleski Francuski
"Prouči po tri puta sure el-Ihlas, el-Felek i en-Nas kada omrkneš i kada osvaneš, i to će ti biti dovoljno (kao zaštita) od svega."
عربي Engleski Francuski
Nema čovjeka koji svakim danom jutrom i naveče tri puta kaže: "U ime Allaha, sa čijim imenom nikakvo zlo ni na Zemlji ni na nabesima neće nauditi, i On sve čuje i sve zna.", a da ne bude zaštićen od svakog zla.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi govorio kada bi omrknuo: "Ušli smo u noć, a Allah i noću nad svime ima vlast; hvala Allahu, nema drugog Boga osim Allaha Jednog, Koji nema sudruga."
عربي Engleski Francuski
Rekao sam poslije tebe četiri rečenice, da su se mjerile sa onim što si ti rekla danas, prevagnule bi ih: "Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete 'Aršihi ve midade kelimatihi – Neka je slavljen Allah i hvaljen onoliko koliko je Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljan, i koliko je težak Njegov Arš, i koliko ima tinte s kojom su ispisane Njegove riječi."
عربي Engleski Francuski