Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Khi thức ăn đã được dọn sẵn và lúc đang bị mắc tiểu hay đại tiện thì không nên hành lễ Salah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp