အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အစားအသောက် အသင့်ရောက်ရှိနေသောအခါ ဆွလာသ်မဆောက်တည်ရ၊ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်ကို ချုပ်တည်း၍ ဆွလာသ် မဆောက်တည်ရ။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
အကြင်သူသည် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန် မေ့လျော့သွားပါက ၎င်းအားသတိရသည့်အခါပြန်လည်ဆောက်တည်လိုက်ပါ။ ထိုသို့ဆောက်တည်ခြင်းမှလွဲ၍ အပြစ်ကိုချေဖျက်ပေးမည့် အခြားအရာဟူ၍မရှိပေ။ မိမိဆွလာသ်အား ခိုးဝှက်သူသည် အဆိုးရွာဆုံး ခိုးဝှက်သူပင်ဖြစ်သည်။