Kategori

Daftar Hadis

Tidak (sempurna) salat saat makanan dihidangkan dan tidak pula pada (saat) seseorang menahan dua kotoran (buang air besar dan kecil).
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang salat dengan berkacak pinggang
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri dalam salatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabbnya -atau Rabbnya berada di antara dia dan kiblat-. Maka janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya
عربي Inggris Prancis
Kenapa ada orang-orang yang mengangkat penglihatannya ke arah langit dalam salat mereka? Lalu peringatan beliau bertambah keras sampai-sampai beliau bersabda, "Hendaklah mereka berhenti melakukannya atau kalau tidak, niscaya akan tersambar pengelihatannya (sehingga menjadi buta)!"
عربي Inggris Prancis
Aisyah membenci orang yang salat dengan meletakkan tangan di pinggangnya dan ia mengatakan, "Sesungguhnya Yahudi melakukan hal itu."
عربي Inggris Prancis
Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang hukum menoleh dalam salat?" Maka beliau menjawab, "Itu adalah pencurian yang dilakukan setan dalam salat seorang hamba."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membuka salat dengan takbir dan (mengawali) bacaan dengan "al-ḥamdu lillāhi rabbbi al-'ālamīn". Dan apabila rukuk beliau tidak menundukkan kepala dan tidak menegakkannya, akan tetapi di tengah-tengah antara hal itu.
عربي Inggris Prancis
Tidak boleh salat Witir dua kali dalam satu malam.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya salat ini tidak sepantasnya terdapat ucapan manusia di dalamnya. Sesungguhnya ucapan yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'ān.
عربي Inggris Prancis
Jika salah seorang di antara kalian mendirikan salat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadap kepadanya. Untuk itu, janganlah ia mengusap kerikil (di tempat sujud)
عربي Inggris Prancis