+ -

عن نافع بن عتبة رضي الله عنه ، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قومٌ من قِبَل المغرب، عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أَكَمة، فإنهم لَقيامٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال: فقالت لي نفسي: ائتِهم فقُم بينهم وبينه لا يَغتالونه، قال: ثم قلتُ: لعله نَجِيّ معهم، فأَتَيتُهم فقمتُ بينهم وبينه، قال: فحفِظتُ منه أربع كلمات أَعُدُّهن في يدي، قال: «تَغزون جزيرة العرب فيَفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدَّجَّال فيفتحه الله» قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج، حتى تُفتح الروم.
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ang saling ito ay nangangaiangan ng daddag na pagrerepaso at pagtutumpak..

Ayon kay Nāfī bin 'Utbah-malugod si Allah sa kanya-at Nagsabi:Kami ay nakasama sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Pandadarambong,Nagsabi siya: Dumating sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang grupo nga mga tao has nagmula sa dakong Maghrib,Sila ay may suot na Lana,Sinang-ayunan nila ito sa isang mataas na lugar,At sila ay nagsipagtayuan at ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at naka-upo,Nagsabi siya,Sinabi sa akin ng sarili:Pumunta kayo sa kanila,at tumayo kayo sa pagitan nila at pagitan niya,Huwag ninyo silang(hayaang) patayin siya,Nagsabi siya: Pagkatapos ay Nagsabi Ako:Marahil ay nakikipag-usap siya ng palihim sa kanila,Dumating ako sa Kabila at tumayo Ako sa pagitan nila at pagitan niya,Nagsabi siya:Isina-ulo ko Tito ang apat na salita na binibilang kopa sa aking mga kamay,Nagsabi siya:((Makikipandarambong kayo sa mga Isla na Arabo at bubuksan ito( sa inyo) ni Allah, pagkatapos ay ang Persiya at bubuksan din ito ( sa inyo) ni Allah,Pagkatapos ay makikipandarambong kayo sa Roma at bubuksan ito ( sa inyo) ni Allah,Pagkatapos at makikipandarambong kayo kay Dajjāl,at bubuksan ito (sa inyo) ni Allah))Nagsabi siya,Nagsabi si Nāfī: O Kāber,Hindi namin nakikita na si Dajjāl ay lalabas maliban kung mabuksan ang lugar ng Roma.
Tumpak. - Nagsalaysay nito si Imām Muslim.

Ang pagpapaliwanag

Ipinapahayag ng isang kasamahan ng Propeta na si Nāfī bin 'Utbah,na siya ay nakasama ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa pandarambong,Dumating ang mga tao mula sa dakong Maghrib sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na may suot na damit na Yaris sa Lana,At ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ah naka-upo sa mataas na lugar,tumindig sila at ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at naka-upo,Nagsabi si Nādī sa sarili niya:Huwag ninyong iwan ang Sugo ni Allah na nag-iisa kasama silang mga taong Hindi kilala,Tumayo ka at sumama ka sa kanila,upang hindi nila siya patayin na walang nakakita sa kanila kahit isa,Pagkatapos at sinabi nito sa sarili niya:Marahil ay nais niyang kausapin sila ng salitang palihim at ayaw niya itong ipakita sa kahit na isa,Wala siyang ginawa,liban sa pumunta siya,at tumayo sa pagitan nila at pagitan niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi si Nāfī: Isina-ulo ko mula sa Sugo ni Allah ang apat na pangungusap,binibilang ko ito sa aking mga kamay,Sapgkat ipinahayag niya pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na ang mga Muslim na susunod sa kanya,ay makikipaglaban sa mga Hindi mananampalatayang Arab,hanggang sa yayakap ang lahat ng Arabo sa Islām,at magiging ang lahat ng Isla ng mga Arabo ay mapapasa ilalim sa Pamumuno nga mga Muslim,Pagkatapos at ipinahayag niya na sila ay makikipaglaban sa mga Persiyano at magtatagumpay sila sa kanila,at bubuksan nila ang lahat ng lugar sa Persiya,Pagkatapos at makikipaglaban sila Laban sa Roma at magtatagumpay sila sa kanila at bubuksan nila ang mga lugar nila,Pagkatapos at makikipaglaban sila laban kay Dajjāl,At gagawin ni Allah Pagkataas-Taas Niya sa kanya na malulupig siya at matatalo.Pagkatapos ay Nagsabi si Nāfī kay Jāber bin Samrah: O Jāber,Hindi ko inaakala na si Dajjal ay lalabas maliban kung mabuksan ang lugar ng Roma,At ang lahat ng ito at nangyari na,at tanging natitira lamang ang pakikipaglaban kay Dajjāl,At ito ay magaganap sa pagdating na huling oras,malapit rito

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu Espanyol Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bangla Ang Wikang Pranses Ang Wikang Turko Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bosniyo Indian Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan