Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Msizifanye nyumba zenu kuwa makaburi, hakika shetani huikimbia nyumba
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayezisoma aya mbili za mwisho wa suratul Baqara katika wakati wa usiku zitamtosheleza
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa