உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

உமது வீடுகளைக் கப்ருகளாக ஆக்கிவிடாதீர், ஷைத்தான் ஸூரா பகரா ஓதப்படும் வீட்டிலிருந்து விரண்டோடுகின்றான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸூரா பகராவின் இறுதி இரு வசனங்களை ஓரிரவில் ஓதினால் அதுவே அவனது பாதுகாப்பிற்குப் போதுமாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு