زیر شاخه ها

فهرست احادیث

منزل هايتان را مانند قبرستان نكنيد، همانا شيطان از منزلى كه در آن سوره بقره قرائت مى شود فرار مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى دو آيه ى آخر سوره ی بقره را در شب بخواند، برایش بسنده و کافی هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ده آيه از ابتدای سوره ی "کهف" را حفظ کند، از فتنه ی "دجال" در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا بزرگ ترين سوره ی قرآن را به تو بياموزم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا می دانی که امشب آياتی بر من نازل شد که هرگز همانندِ آن ديده نشده است؟ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ".
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصی را به عنوان فرمانده ی دسته ای از مجاهدان تعيين و اعزام کرد. هنگامی که وی برای يارانش امامت می داد، قرائتش را با «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» به پايان می رساند.
عربي انگلیسی فرانسوی
باری جبرئيل عليه السلام نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشسته بود که ناگهان صدايی از بالای سرش شنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی درحالی سوره ی کهف را می خواند که اسبش کنار وی بود و با دو ريسمان بسته شده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در قرآن سوره ای است که سی آيه دارد و برای شخصی - که آن را بخواند - آن قدر شفاعت می کند تا آمرزيده شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
قرآن بخوانيد؛ چون روز قيامت درحالی می آید که برای صاحبانش شفاعت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی