Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Trước đây tôi đã từng ở cùng với Thiên Sứ Muhammad trong một chuyến đi, rồi tôi đưa (tay) ra để cởi giày (da) của Người, thì Người bảo: Hãy ngừng lại. Bởi quả thật, Ta đã thực hiện nước Wu'du trước khi mang chúng vào (chân), và thế là Người đưa tay ướt vuốt nhẹ lên chúng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu ba người cùng trong chuyến đi xa thì một trong ba phải làm nhóm trưởng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đi đường xa là một phần của hành phạt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah đã cấm chuyển Qur'an đến vùng đất của kẻ thù.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đi đường xa một mình là Shaytan, đi đường xa hai người cũng là Shaytan, đi đường xa phải nên (từ) ba người (trở lên)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu các ngươi đi xa trong điều kiện môi trường tốt (có cây cỏ mọc tốt) thì các ngươi hãy cho con lạc đà phần lộc của nó dưới đất; và nếu các ngươi đi xa trong thời tiết hạn hán thì các ngươi hãy di chuyển cho nhanh và tranh thủ đến nơi sớm hơn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi nên đi đường trong đêm, bởi quả thật trái đất sẽ cuộn lại trong đêm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thường trong chuyến đi xa, khi đêm đến thì Thiên Sứ của Allah thường nằm nghiêng bên phải và khi trời gần sáng thì Người dựng đứng khuỷu tay và đặt đầu lên bàn tay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường đi ở phía sau cùng trong một nhóm người hành trình để giúp đỡ những người yếu và cầu nguyện cho họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ngươi hãy kính sợ Allah và hãy Takbir mỗi khi đi ngang qua những chỗ cao
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này hỡi mọi người, hãy để bản thân các ngươi nhẹ nhàng và ôn tồn, bởi quả thật các ngươi không đang hô gọi kẻ điếc hay kẻ vắng mặt, quả thật Ngài luôn bên cạnh các ngươi, quả thật Ngài hằng nghe và rất gần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu các ngươi ngồi riêng ra ở những con đường ven núi và những thung lũng thì quả thật đó là từ Shaytan
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng tôi đã cùng mọi người kể cả trẻ em đến Thaniyatul Wad'a để đón Thiên Sứ của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp