உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

எதிரிகள் உள்ள பிரதேசித்திற்கு அல்குர்ஆனைக் எடுத்துச் செல்வதை றஸூல் (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஒரு பயணி ஒரு ஷைத்தான்,இரண்டு பயணிகள் இரண்டு ஷாத்தான்கள்,மூன்று பயணிகளே பிரயாணிகள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
நீங்கள் இந்த கணவாய்களிலும்,பள்ளத்தாக்குகளிலும் பிரிந்து விடுவீர்களாயின் அது ஷைத்தானின் புறத்தினாலாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸனிய்யதுல் வதாஃ' எனும் இடத்திற்கு நபியவர்களை சந்திப்பதற்காக சிறார்களுடன் நாம் சென்றோம்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு