عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أُمِرْتُ بِتَشْيِيد المساجد»، قال ابن عباس: لتُزَخْرِفُنَّها كما زَخْرَفَت اليهود والنصارى.
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

Ang saling ito ay nangangaiangan ng daddag na pagrerepaso at pagtutumpak..

Ayon kay Ibnu 'Abbās-malugod si Allah sa kanilang dalawa-at nagsabi,Nagsabi ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid)),Nagsabi si Ibnu 'Abbās: ((Katotohanan linagyan ninyo ito ng palamuti tulad ng pagpapalamuti ng mga Hudyo at Kristiyano))
Tumpak. - Isinaysay ito ni Imām Abū Dāwud.

Ang pagpapaliwanag

Ang nais ipahiwatig sa pagpapataas ng mga Masjid rito at pag-aangat sa estraktura nito at pagtata-as nito tulad ng nabanggit ni Al-Baghawie,At kung ang pagtata-as ng Masjid at paghahatol sa estraktura nito tulad ng pagbibigay hatol rito sa paggawa nito na walang halong paglalagay ng mga dekorasyon,pagpapaganda at palamuti,at hindi ikinamumunghi kapag ito ay walang halong pagpaparangya at Pakitang-tao at pagpapasikat;Ito at batay sa nakasaad sa Hadith ni 'Uthmān bin 'Affān:"Sinuman ang magpatayo ng Masjid at magpapatayo si Allah sa kanya ng tulad nito sa Paraiso".Ang Masjid ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay gawa sa ladrilyu,at ang bubong nito at gawa sa mga Dahon ng Palmera at ang mga haligi nito ay mula sa mga kahoy ng Palmera at hindi ito dinagdagan ni Abū Bakar malugod si Allah sa kanya-at nang masisira na ang kahoy nito at ang dahon nito sa panahon ni 'Umar bin Al-khattāb-malugod si Allah sa kanya-ibinalik ni 'Alī ang dating paggawa rito noon una,at nagdagdag siya rito,at nang dumating ang panahon ni 'Uthamān-malugod si Allah sa kanya-dinagdagan niya ito nang malaking dagdag(pagbabago),At ginawa niya na ang dingding nito ay yari sa bato at semento,at ginawa niya na ang mga haligi nito ay gawa sa bato at ang bubong nito at may kahoy na magpapalamas rito,At wala ng nailagay rito na palamuti,at ang lahat ng ginawa nila ay mapagbabatayan sa paghatol,At ang paglalagay ng semento na walang halong pagpapaganda at palamuti,at ang mga bato na may desenyo,at hindi iping-utos ang pagdidisenyo rito,datapuwat ito ay nangyari na malagyan ng disenyo,At walang nagbawal sa kanya mula sa mga kasamahan ng Propeta na magpapatunay na dapat itong ipagbawal,maliban sa pagsusumikap sa pagsunod sa mga gawain niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at 'Umar sa pagpapatayo ng Masjid at pag -iwan sa pagpaparangya,at ito at hindi nangangailangan sa pagbabawal ng pagpapataas at pagkamunghi rito.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Indian Kurdish Portuges
Paglalahad ng mga salin