عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: «لم يَكُن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النَّوَافل أشد تَعاهُدَاً منْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ». وفي رواية: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها».
[صحيح] - [الرواية الأولى: متفق عليها. والرواية الثانية: رواها مسلم]
المزيــد ...

Segundo Aisha bint Abubakr Siddiq - Que Allah esteja satisfeito com ela - relatou: <(sunnat) da oração de Fajr >>, E noutra narração: << Os dois rakátes (facultativos) de Fajr são melhores que o mundo e o que nele existe >>.
Autêntico - Relatado por Musslim

Explanação

Neste hadith há esclarecimento e enfatização daquilo que os dois rakátes facultativos da oração de Al-Fajr possuem de importante. Aisha - Que Allah esteja satisfeito com ela - informa que o profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele - enfatizou e engrandeceu sua importância pela sua práctica, pois ele era muito persistente neles, e com sua palavra, pois informou que eles (dois rakates) são melhores que o mundo e o que nele existe.

Tradução: Inglês Francês Espanhola Turco Urdu Indonésia Bosnia Russa Bangali Chinesa Persa Tagalo indiano Uigur Curdo Hauçá
Ver as traduções