kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

An halicci Mala'iku daga Haske, kuma an halicci Aljanu daga garwashin Wuta, kuma an halicci Adam daga abunda ya Wasaftamuku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mala'iku basa tafiya a tafiyar da yake a cikinta akawai Kare ko Qararrawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kiran da Musulmi ya yi wa ɗan’uwansa a cikin ɓoyayyen gaibu an karɓa, A kansa akwai wani sarki wanda aka naɗa yayin da yake kiran ɗan’uwansa da kyau.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni ina ganin abunda bakwa gani, Sama tayi kuka kuma ya dace da tayi kukan, babu bugeren da zai ishi Yastu huxu a cikinta sai akawai Mala'ika ya sanya goshinsa yana Sujada ga Allah Maxaukaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan Jibrilu kenan mai karatun aminci a gareku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana da mala'iku wadanda suke yawo a duniya, wadanda suka kawo min salama daga al'ummata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan ne wanda Al'arshi ya girgiza saboda shi, kuma aka buxe masa kofofin Sama, kuma Mala'iku Dubu Saba'in suka raka shi, haqiqa an mastse Matsewa, sannan aka sake shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- a.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan mai ganin rana ya tashi, to sai ka kira sallah har sai ka fito, idan kuma rana ta tafi, to ka yi addu'a har sai ta fadi, kuma kada ka jira sallarka lokacin da rana ta fito ko faduwarta, domin ta tashi tsakanin kahonnin Shaidan ko Shaidan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana sanya kursiyin sa akan ruwa, sannan ya tura kamfanonin sa, kuma babbar jarabawa ta kusantar dasu kusa dasu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ya hana ka ziyarce mu fiye da yadda ka ziyarce mu?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dukkan abunda nabawa bawana halal ne, Kuma lallai ni na halicci bayi na kan turba baki xayan, kuma lallai su Shaixanu sun zo musu suka kautar da su daga Addinin su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Jibril akan Magaryar Tuqewa, kuma ya na da Fukafukai guda Xari shida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Jibril akan Magaryar Tuqewa, kuma ya na da Fukafukai guda Xaei shida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A daren da aka kama ni, na wuce ta Jibrilu a cikin mafi yawan jama'a, kamar tsayayyen tsauni daga tsoron Allah -mabuwayi da daukaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Adam ya mutu, sai Mala'iku sukayi masa wanka da ruwa azaman kirtani, suka bashi sabo kuma suka ce: Wannan sunnar Adam ce a cikin dansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce a ranar Badar: Wannan shi ne Jibrilu, yana ɗaukar kan dokinsa, a kansa kayan yaƙin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kamar ina kallon ƙurar da ke haske a cikin rariyar garin Bani Ghanam, jerin gwanon Jibrilu - SAW- lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya taka zuwa Bani Qurayza
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addu’ar mutum a cikin jam’i ta fi sau ashirin da biyar a kan sallarsa a gidansa da kasuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah yaso bawa sai ya kira Mala'ika Jibril: Lallai Allah Madaukakin Sarki yana son Wane, to kuma ku so shi, Sai Jibril ya so shi, sannan yayi yrkuwa ga ga 'Yan Samma: Cewa Allah yanason wane to kuma ku so shi, sai 'Yan Sama su so shi, sannan a sanya masa Karbuwa a Kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci