Podkategorije

Lista hadisa

"Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjive stvari upast će u haram..."
عربي Engleski Francuski
Kad biste se vi oslanjali na Allaha iskrenim tevekkulom (osloncem) opskrbio bi vas kao što opskrbljuje ptice, osvanu gladne a omrknu site.
عربي Engleski Francuski
"Stid ne donosi osim dobro."
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah kaže: 'Kada Moj rob htjedne da učini neko loše djelo, ne zapisujte ga dok to ne uradi, a ako ga uradi pišite ga samo kao jedno loše djelo. Međutim, ako ga ostavi i ne uradi radi Mene, onda mu to pišite kao dobro djelo...'"
عربي Engleski Francuski
Zaista, u veličanje Allaha Uzvišenog spada i poštovanje muslimana sijedih vlasi, hafiza koji ne pretjeruje glede Kur'ana, a i ne zanemaruje ga, kao i poštovanje pravedna namjesnika.
عربي Engleski Francuski
"Čovjek je sa onim koga voli."
عربي Engleski Francuski
"I još ću vam ovo reći, pa to zapamtite: dunjaluk je za četiri vrste ljudi: čovjeka kojem je Allah dao imetak i (korisno) znanje, pa se on u tome boji svoga Gospodara, pomaže bližnju rodbinu, i ne zaboravlja Allahovo pravo na to (uvakufljenje i podučavanje), i ovaj je na najboljem stepenu (kod Allaha); čovjeka kojem je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom i željom govori: 'Kad bih ja imao imetka i ja bih radio kao što taj i taj radi', i on bit će nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrada njih dvojice (prvog i drugog) je jednaka; čovjeka kojem je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa se on nepromišljeno razbacuje tim imetkom i u tom se ne boji svoga Gospodara, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje u tome (što posjeduje) Allahovo pravo, i ovaj (čovjek) je na najgorem stepenu kod Allaha; čovjeka kojem Allah nije dao ni imetak ni znanje, pa on kaže: 'Kad bih ja imao imetka, i ja bih radio kao što taj i taj (misli na trećeg) radi!' On će biti osuđen prema svojoj namjeri i grijeh njih dvojice (trećeg i četvrtog) je jednak."
عربي Engleski Francuski