Kategori

Daftar Hadis

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal samar yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Namun, Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara yang haram.
عربي Inggris Prancis
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki; yaitu dia pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.
عربي Inggris Prancis
Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan
عربي Inggris Prancis
Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pernah ditimpa ṭiyarah. Hanya saja Allah melenyapkannya dengan tawakal.
عربي Inggris Prancis
Allah berfirman, "Apabila hamba-Ku hendak melakukan keburukan, janganlah kalian (malaikat) mencatatnya sampai dia mengerjakannya! Apabila ia mengerjakannya, tulislah (dosa) seperti keburukan itu! Jika dia meninggalkan keburukan tersebut demi Aku, catatlah baginya satu kebaikan!"
عربي Inggris Prancis
Amalan itu ada enam macam, sedangkan manusia ada empat macam. Enam amalan tersebut yaitu: dua amal yang memastikan, amalan yang dibalas semisal, satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat, dan satu kebaikan dibalas tujuh ratus kali lipat
عربي Inggris Prancis
Orang yang membaca Al-Qur`an secara terang-terangan (di depan orang ramai) seperti orang yang bersedekah terang-terangan, sedangkan orang yang membaca Al-Qur`an dengan pelan (kondisi sepi) seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah -Ta'ālā- ialah menghormati orang Muslim yang tua dan pembawa Alquran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak menjauh darinya, dan menghormati penguasa yang adil.
عربي Inggris Prancis
Seseorang itu bersama orang yang dicintainya
عربي Inggris Prancis
Harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Tidaklah seseorang dianiaya dan dia bersabar atas penganiayaan itu, melainkan Allah menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan buka baginya pintu kemiskinan.
عربي Inggris Prancis