+ -

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالًا يؤذِّن ويدور ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أُذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّةٍ له حمراء -أُراه قال: من أَدَمٍ- فخرج بلال بين يديه بِالعَنَزَةِ فركزها بِالبَطْحَاءِ، «فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حُلَّةٌ حمراء»، كأني أنظر إلى بَرِيقِ ساقيه. وفي رواية: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّن فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدِر.
[صحيح دون قوله: (ولم يستدر)] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Ang saling ito ay nangangaiangan ng daddag na pagrerepaso at pagtutumpak..

Ayon kay Abe Juhayfah-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi;Nakita ko si Bilal na tumatawag ng Azan,at lumilingon-lingon,at sinusundan niya ang bunganga nito,sa may banda rito at sa may banda rito,at ang dalawang daliri nito ay nasa dalawang tainga nito,at ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nasa kanyang simboryo-mayroon siyang damit -inaakala kong yari sa balat-Lumabas si Bilal na hawak-hawak ang maikling pat-pat,inilagay niya ito sa kalupaan na (nakapilbot sa Meccah),(( Nagdasai rito ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na dumadaan sa harapan niya ang Aso at ang Asno,at sa kanya ay may damit at sarong)) para akong tumitingin sa kumikinang na dalawang-binti nito, At sa isang salaysay;Nakita ko si Bilal na lumabas sa kalupaan na (nakapilbot sa Meccah),Tumawag siya ng Azan,at nang umabot siya sa "Humayo sa Salah", Humayo saTagumpay",inilingon niya ang leeg nito sa kanan at sa kaliwa,na hindi siya umiikot.
Tumpak. - Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy

Ang pagpapaliwanag

Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at bumababa sa kapaligiran sa mataas (na antas na lugar sa)Meccah,Lumabas si Bilāl dahil sa kainaman ng pagsasagawa ng Wudhū ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagbati Ang mga tao sa kanya ng pagpapala,at Pagkatapos ay tumawag ng Āzān si Bilāl.Nagsabi si Abū Juhayfah: Ginawa kong sumunod ( sa pagtingin) sa bunganga ni Bilāl,At siya ay limilingon sa kanan at kaliwa sa pagsasabi niya ng "Humayo kayo sa Tagumpay" upang marinig ng mga Tao,Sapagkat ang dalawang salita ay nakatuon sa pagpunta sa pagdarasal.Pagkatapos ay tinutukan ko (Ang paghahanap) para kay Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng maikling palaso,upang maging pananggalang sa pagdarasal niya,Nagdasal siya ng Tanghali (Dhuhr) ng dalawang tindig,pagkatapos ay nagpanatili siya sa pagdasal sa Apat na tindig nang dalawang tindig lamang,hanggang sa nakabalik siya sa Madinah,dahil sa pagiging manlalakbay niya.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu Espanyol Ang Wikang Indonesiyano Uyghur Ang Wikang Bangla Ang Wikang Pranses Ang Wikang Turko Ang Wikang Bosniyo Indian Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Hausa
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan