Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Có một người đàn ông đã hôn một phụ nữ rồi tìm đến Thiên Sứ ﷺ trình bày hành động đó của mình. Thế là Allah đã mặc khải xuông câu Kinh: {Và hãy dâng lễ nguyện Salah của một số giờ của ban ngày và vào một số giờ của ban đêm. Quả thật, điều thiện tốt sẽ xóa đi những tội lỗi.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ, nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã phạm giới cấm, xin hãy thi hành hình phạt đối với tôi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp