عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصَبْتُ حدًّا، فَأَقِمْه عليَّ، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا قضى الصلاة، قال: يا رسول الله، إني أصَبْتُ حَدًّا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «هل حَضَرْتَ مَعَنَا الصلاة»؟ قال: نعم. قال: «قد غُفِر لك».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ông Anas thuật lại: Có một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ, nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã phạm giới cấm, xin hãy thi hành hình phạt đối với tôi. Lúc đó, lễ nguyện Salah được bắt đầu và người đàn ông đã vào Salah cùng Thiên Sứ ﷺ. Ngay khi lễ nguyện Salah kết thúc, người đàn ông đó lại nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã phạm giới cấm, xin hãy thi hành hình phạt đối với tôi đúng theo Kinh Sách của Allah. Thiên Sứ của Allah ﷺ bảo: {Có phải cậu đã hành lễ Salah cùng Ta ?} Người đàn ông đáp: Dạ đúng. Thiên Sứ ﷺ nói: {Thế là cậu đã được xóa tội.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Một người đàn ông đến, nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã phạm một điều bắt buộc phải chịu hình phạt, xin hãy thi hành hình phạt cho tội của tôi. Ông Anas thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ đã không hỏi người đàn ông đã làm tội gì. Theo lời dẫn khác thì nói rằng Thiên Sứ ﷺ đã được mặc khải cho biết tội của người đàn ông đó. Người đàn ông đã hành lễ Salah cùng Thiên Sứ ﷺ trong lễ nguyện Salah bắt buộc và hình như là lễ nguyện Salah 'Asr. Sau lễ nguyện Salah, khi Người định đi thì người đàn ông ấy đứng dậy, nói: Thưa Thiên Sứ, tôi đã phạm giới cấm, Người hãy cho thi hành mức hình phạt cho tội lỗi của tôi theo luật của Allah trong Qur'an hoặc trong Sunnah. Thiên Sứ của Allah ﷺ hỏi: {Có phải cậu đã hành lễ Salah cùng Ta ?} Người đàn ông đó đáp: Dạ đúng. Thiên Sứ của Allah ﷺ bảo: {Thế là cậu đã được xóa tội}. Mức hình phạt được nói trong Hadith không phải là mức hình phạt dành cho tội uống rượu, tội Zina bởi các mức hình phạt đó đã được qui định cụ thể. Việc Thiên Sứ của Allah ﷺ đã không hỏi người đàn ông đã phạm tội gì vì Người không muốn thi hành hình phạt đối với y, bởi lẽ nếu hỏi là phải thực thi hình phạt cho dù có sám hối đi chăng nữa vì sự sám hối không xóa được hình phạt ngoại trừ hai loại sám hối, sám hối của người cướp đường và của người Zimmi (người đóng thân cho Islam) sám hối về tội Zina và chấp nhận vào Islam. Hadith không mang ý nghĩa rằng lễ nguyện Salah sẽ xóa cả những đại tội mà chỉ xóa những tiểu tội.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Người Kurd Tamil
Xem nội dung bản dịch
Thêm