عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: «مَا يَمْنَعُك أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَر مِمَّا تَزُورَنَا؟» فنزلت: (وَمَا نَتَنَزَّل إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَينَ ذَلِك ).
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Ayon kay Ibn `Abbas-malugod si Allah sa kanilang dalawa-Hadith na Marfu-:((Nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kay Jibrel :((Ano ang pumipigil sa iyo sa pagbisita sa amin nang mas maraming beses sa pagbisita mo sa amin?)) Kaya ibinaba [ang talatang] (At kami na mga Anghel ay hindi bumababa maliban na mapag-utusan ng iyong Panginoon [O Muhammad],Sa Kanya ang pag-aangkin [ng lahat] ng nasa aming harapan,at lahat nang nasa aming likuran,at anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito)) [Maryam:64]
[Tumpak] - [Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy]

Ang pagpapaliwanag

Ipinapaliwanag ng Hadith ang pananabik ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa kapatid niyang si Jibrel-Sumakanya ang pangangalaga-sapagkat siya ay dumarating mula sa [kapahintulutan] ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,ito ay dahil sa naging mabagal si Jibrel sa pagbaba sa loob ng apatnapong araw,Nagsabi sa kanya ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: O Jibrel:((Ano ang pumipigil sa iyo sa pagbisita sa amin?!)) Ibig sabihin ay: Hindi ka bumababa hanggat hindi ako nanabik sa iyo,Nagsabi si Jibrel:Ako ay nanabik sa iyo,ngunit ako ay utusan lamang,at ipinahayag ni Allah kay Jibrel na sabihin sa kanya:(At kami na mga Anghel ay hindi bumababa maliban na mapag-utusan ng iyong Panginoon [O Muhammad]) Ibig sabihin ay ;sinabi ni Allah-Napakamaluwalhati Niya,Sabihin mo O Jibrel:Hindi kami bumababa sa malayuang pagitan ng oras maliban sa kapahintulutan ni Allah sa mga itinakda Niya sa Karunungan Niya, Siya-Napakamaluwalhati Niya: (Sa Kanya ang pag-aangkin [ng lahat] ng nasa aming harapan) ibig sabihin:Sa harapan namin mula sa mga bagay sa Kabilang-buhay,(at [lahat] nang nasa aming likuran) mula sa mga maka-mundong bagay,at sa ganap na talata "At anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito" Ibig sabihin: Anuman ang nasa mga oras na ito hanggang sa Huling oras,Ibig sabihin:Sa kanya ang ganap na kaalaman ng lahat ng mga bagay na ito,At hindi nakakalimot ang Iyong Panginoon;Nakakalimot,ibig sabihin ay,Nag-iiwan sa iyo,dahil sa pag-antala ng Kapahayagan sa iyo,Kaya ibig sabihin ang Hadith na ito ay nagpapatunay na tunay na nararapat sa sangkatauhan na makipag-kaibigan sa mga may mabuting kalooban,at bisitahin sila at bisitahin nila siya,dahil sa napapaloob rito na mga kabutihan.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الهوسا
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan