ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇസ്രാഈൽ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊള്ളുക; കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മേൽ ബോധപൂർവ്വം കളവ് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ തൻ്റെ ഇരിപ്പിടം അവൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ -ﷺ- നിഷിദ്ധമാക്കിയത് അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ