lis din Hadisai

"Ku zantar daga gare ni koda kuwa Aya daya ne, kuma ku zantar daga bani Isra'ila babu wata damuwa, Kuma duk wanda ya yi mun karya da gangan to ya tanadi wajen Zamansa a Wuta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya zantar da wani Hasina yasan Qaryane yo shima yana cikin Masu Qaeyar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku rubuta komai daga gare ni, kuma duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni ba Qur'ani ba to ya goge shi, kuma ku zantar daga gare ni kada ku samu damuwa, kuma duk wanda yayi mun qarya yana sane to ya tanadi mazauninsa a Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya daga cikin mafi girman dalilai shi ne mutum ya yi addu'a ga wanin mahaifinsa, ko ya gani da idanunsa abin da ba ku gani ba, ko kuma ya ce wa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - abin da bai fada ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci